Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Projelerimiz

Ayın Konuğu

Denizler Yaşamalı Projesi


28 Aralık 2001 tarihinde kurulmuş deniz ve doğa severlerin oluşturduğu bir sivil toplum örgütü olan “Piri Reis Denizcilik Derneği” mizin ana amacı; Amatör denizciliği tanıtmak ve geliştirmek, Doğayı koruyarak kullanma bilincini yaymak, Toplumun deniz sevgisi ve deniz kültürünü artırıcı etkinlikler yapmaktır.
Dernek ana amacına bağlı olarak uygulamaya koyduğu sosyal sorumluluk projelerinden “Denizler Yasamalı Projesi” İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik olarak uygulanmaktadır.

2003 yılından bu yana uygulanan bu projede izmir'de yaşayıp da daha önce denizi yakından görmemiş, vapura binmemiş öğrencilere denizi ve doğayı önce sevdirmek, tanıtmak ve onu koruyarak kullanma bilinci vermek diye tanımladık etkinliğimizi, adına ve sloganına “Denizler Yaşamalı, Denizler Yaşanmalı” dedik.

Denizler yaşamalı projesi; İzmir Valiliği’nin oluru ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesi ile yapılmaktadır. Projenin amacı çocukların eğitimi olunca Başta İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı olmak üzere, tüm Belediye başkanlıkları ve kurumlar destek olmaktadırlar.
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü lisansüstü öğrencileriyle, EÜ. Su Ürünleri Fakültesi, EÜ. ve DEÜ. Öğrencilerinden oluşan eğitim gönüllülerimizle projenin başlangıcından bugüne kadar 10.000 den fazla öğrencinin tek tek elinden tutulmuş, deniz canlıları ve kabuklarına dokunarak tanıma eğitimi verilmiş, deniz salyangozunun kabuğundan okyanusun sesi dinlettirilmiştir. Bu projenin bir yan çıktısı da, yaşadığı kenti tanımak ve kentlilik bilinci yaratmaktır.

Denizler Yaşamalı, Denizler Yaşanmalı
Let the sea live, let enjoy the sea

TR-12-763-2010-R5

Projemiz, 2011 yılında AB Gençlik Eylem Planı 1.2 kapsamında AB fonlarından desteklenerek uygulanmıştır.

Denizler Yaşamalı, Denizler Yaşanmalı;

Türkiye konumu ve coğrafik yapısı itibari ile yarımada şeklinde bir ülkedir. Ülkenin geleceği açısından denizlerin tanınması, doğru kullanılması ve korunması genç nesillerin bilinçlendirilmesi ve denizi sevmesi ile mümkün olacaktır. Projenin temel amacı, deniz kıyısında yer alan ve önemli bir liman şehri olan İzmir’ e göç yoluyla gelmiş ailelerin çocuklarına deniz kültürünü aşılamaktır.

Projenin hedefleri;

1. Gençlerin yaşadıkları kente ait olma ve sahip çıkma duygularının gelişmesini sağlamak,

2. Yaşadıkları kentin deniz tarihi anlatılarak, kentlilik bilinci oluşturabilecek mekân, anıt v.b. yapılar hakkında bilgilendirmek,

3. Denizi koruma ve doğru kullanma bilinci ve davranışının gelişimini sağlamak,

4. Denize uzak kalmış bu bireylerin denizi görmelerini ve şehir ulaşımında önemli yer tutan vapurlar ile kısa süreli de olsa seyahat etmelerini sağlamak,

5. Deniz canlılarını dokunarak tanımalarını sağlamak,

6. Denizcilikle ilgili temel bilgi (teknenin kısımları, yüzerlilik, tekne çeşitleri vs.) ve becerileri (vapura binme, vapurda nasıl davranılacağı, vapurdan inme) kazandırmak,

7. Dünyadaki yaşamın sucul ortamdaki varoluş aşamaları hakkında eğlenerek bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

8. Hayal güçlerinin gelişimini sağlamak,

9. Gençlerin sosyal açıdan birbirileri ile iletişimlerini arttırmak,

ÖNCELİKLER

Projemizin, göç yoluyla şehir ortamına katılmış, sosyo-ekonomik açıdan imkânı kısıtlı çocuklara yönelik olması temel önceliklerdendir.

Denizcilik eğitimi, hem günlük yaşamda yerleşim gösterdikleri şehirde önemli bir yer tutan denizin kullanımını bilmeleri hem de gelecekte bireylerin meslek seçimi ve hayata bakış açılarını şekillendirmelerini sağlaması bakımından önceliğe sahiptir.

Projemiz, çocukların yaşlarına göre sunumlar basite indirgenerek, akılda daha kalıcı olabilmesi ve daha çok dikkat çekebilmesi için yaygın öğrenme metotları kullanılarak eğlenceli bir şekilde gerçekleştirilecektir.

HAZIRLIK BÖLÜMÜ:

Hazırlık 1:

• Danışman öğretmenler ve deniz bilimcilerle birlikte çocuklara verilecek bilginin ve seviyesinin belirlenmesi, bilgilerin, dokümanların, eğitim materyallerin toplanması,

• Projede kullanılacak kırtasiye malzemelerinin temini

• Kaymakamlık, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, destekleyici ve iştirakçi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanması.

• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okulların belirlenmesi

Hazırlık 2:

• Çocuklara gösterilecek eğitici sunumların bilgisayar ortamında hazırlanması.

• Denizle ilgili belgesel ve posterden oluşan görsel malzemelerin hazırlanması

• Çocuklara verilecek çıkartma, kitap ayıracı, baskılı tişört, baskılı şapka, baskılı kağıt cetvel, eğitici broşürün basım işlemleri

• Destekçilerimizle başladığımız görüşmelerimizin devamı, yeni destekçilerle görüşülmesi..

Hazırlık 3:

• Piri Reis Denizcilik Derneği tarafından gönüllülere projenin sunumu yapılarak çocuklara verilecek bilginin yaygın öğrenme metodlarıyla nasıl aktarılacağı konusunda eğitim verilecektir.

• Destekçilerimizle başladığımız görüşmelerimizin devamı, yeni destekçilerle görüşülmesi..

UYGULAMA BÖLÜMÜ:

Uygulama 1: Hiç deniz görmemiş çocukların İzmir Körfezi’ne çıkarılarak denizle tanışması, dezavantajlı öğrenci grubunun bu anlamda arkadaşları seviyesine yükseltilmesi.

Uygulama 2: Okula giderek ilköğretim birinci kademe çocuklara deniz kabuklarının ve deniz canlılarının tanıtılması, dokunarak tanıma eğitiminin verilmesi ve türler arası farklılıkların gösterilmesi.

Uygulama 3: Okula giderek ilköğretim birinci kademe çocuklara bilgisayar ortamında hazırlanmış sunumun yapılması

UYGULAMA -1 Denizle Tanışma Etkinliği;

Proje uygulamasının birinci basamağıdır. Denizle tanışma: milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenen okuldan ve öğretmenler tarafından seçilen, denizi görmemiş, vapura binmemiş 100 dezavantajlı öğrenci, İzmir büyükşehir belediyesi İzdeniz A.Ş’nin desteği ile denize çıkarılmakta bu kapsamda İzmir körfezinde düzenli olarak yapılan Konak Bostanlı Konak seferlerinden yararlanılmaktadır.

Bu etkinlikte Ege Üniversitesi öğrencileri ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Piri Reis Denizcilik Derneği Eğitim Gönüllüleri görev alır.

Denizle Tanışma Etkinliğine gelen öğrenciler 10 ar kişilik gruplara ayrılır. Tüm bu etkinlik Piri Reis Denizcilik Derneği eğitim gönüllüleri gözetim ve liderliğinde yürütülür. Oluşturulan bu küçük guruplara deniz canlılarının adları verilir ve bunu simgeleyen yaka kartları takılır. (Örneğin, denizatı, deniz yıldızı, ahtapot grubu vb...) Dernek üyeleri genel kontrol ve destek hizmeti verirler.

Konak meydanında öğrencilerle buluşunca, kent kültürünü oluşturan yerler ve mekanlar hakkında (valilik, belediye, Kemeraltı, Kadifekale, Eski Balıkhali vb.) bilgi verilmekte, bu eğitim (KENT TANIMA VE KENTLİLİK BİLİNCİ VERME EĞİTİMİ ) Konak vapur iskelesinde İzmir’in kent yerleşimi seramik panosu yardımıyla yapılmaktadır.

Konak Vapur İskelesinden,

* Gemiye binme eğitimi,

* Geminin ve gemi ekipmanlarının tanıtılması,

* Gemi kaptanı, mürettebatı (çımacı, miço vb.) tanıtılması ve görevlerinin anlatılması,

* Körfezde ve denizlerde yaşayan balıklar ve kuşların anlatılması ,

* Körfezdeki deniz taşıtlarının isim ve amaçlarıyla birlikte anlatılması (Örneğin şilep, yelkenli, tanker vb.)

* Denizler yaşamalı şarkısının söylenmesi,

* Seyir sırasında deniz ve denizcilikle ilgili konularda bilgiler, eğitim gönüllüleri tarafından kendi gurubundaki öğrencilere verilir.

Piri Reis Denizcilik Derneği eğitim gönüllüleri liderliğinde Bostanlı Vapur iskelesine gelen çocuklar, Etkinlikte bulunan herkesin katılımıyla Bostanlı parkında denizlerin oluşumu ve içinde yaşayan canlıları anlatan yaratıcı oyunu oynanıyor.

Yaratıcı drama sonrası mevsimine göre bir parkta ya da kapalı bir mekanda sponsorlarımızdan veya derneğimizce temin edilen kumanyalar yeniliyor. Kumanyalar yenildikten sonra ortaya çıkabilecek katı atıklar çocuklarla beraber toplanıyor. Çevre temizliği ve atık dönüşümü konusunda bilgi veriliyor.

Bostanlı iskele içerisinde bulunan sergideki deniz objelerinin görevleri, nerede ve nasıl kullanıldıkları anlatılıyor. Gemi ile Konak Vapur İskelesine dönüş yolculuğunda ise martılar besleniyor ve PİRİ REİS DENİZCİLİK DERNEĞİ Eğitim Gönüllüleri liderliğindeki eğitimlere devam ediliyor. Hazırlanmış olan Denizler Yaşamalı eğitim broşürü (ek2) çocuklar tarafından dolduruluyor. Böylece çocuklar bilgilerini pekiştirmiş oluyor. Görme, dokunma, işitme duyuları ile eğitim pekiştiriliyor.

Vapurdan inerken kaptan amcanın düdük çalarak verdiği selama çocuklar el sallayarak karşılık veriyor. Etkinlik boyunca denizler yaşamalı şarkısı dillerden düşmüyor.

Öğrencilerin okullarından otobüsle alınıp vapur iskelesine getirilmesi ve etkinlik sonu aynı şekilde okullarına geri götürülmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi veya yerel belediyeler tarafından yapılıyor.

PİRİ REİS DENİZCİLİK DERNEĞİ eğitim gönüllüleri ve PİRİ REİS DENİZCİLİK DERNEĞİ dernek üyeleri Faaliyet Sonu İncelemesi ile organizasyonun ve günün değerlendirmesini yapıyorlar. Böylelikle projenin birinci aşaması olan, DENİZLE TANIŞMA ETKİNLİĞİ tamamlanmış oluyor.

UYGULAMA – 2 Dokunarak tanıma eğitimi

Denizle tanışma etkinliğinden birkaç gün sonra Denizler Yaşamalı ekibi ve eğitim gönüllüleri ile okula gidilir. Okuldaki İlköğretim birinci kademedeki tüm öğrencilere, İzmir körfezinde ve Ege denizinde yaşayan balık ve diğer canlılar ile kabuklulara dokunarak, koklayarak tanıtma eğitimi yaptırılır.

10 ar kişilik gruplar halinde öğrenciler deniz canlılarına, deniz kabuklularına dokunarak tanıma eğitimi alırlar. Bu eğitim Piri Reis Denizcilik Derneği eğitim gönüllüleri tarafından yaptırılır. Bu eğitimden beklenen amaç; Daha önce hiç tanımadıkları, hatta korktukları ve belki de kötü olarak bildikleri bu canlıları tanıtmak, yaşayışları hakkında bilgi vermek, farklılıkları göstermek ve sevdirmektir. Deniz canlılarının bir kısmı eğitimin gerçekleştirileceği gün balık halinden ya da marketin balık reyonundan alınır bir kısmı da Ege üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla araştırma birimden temin edilerek akvaryum içinde canlı (deniz hıyarı, çeşitli balıklar, çeşitli kabuklular vs.) olarak tanıtılır.

UYGULAMA – 3 Sunum

Dokunarak tanıma eğitimini almış olan çocuklar, okulun toplantı salonunda 30 – 50 kişilik gruplar halinde sunuma katılırlar. Bilgisayar destekli hazırlanan sunumlarda: Denizlerin oluşumu, su döngüsü, besin zinciri, insan deniz ilişkisi, deniz canlıları ve deniz kirliliği ile kirliliğin önlenmesi için neler yapabiliriz konusu interaktif yöntemlerle işlenir.

Okul kütüphanesine denizleri anlatan TÜBİTAK popüler bilim kitapları ile öğrencilerin ilgilerini sürekli kılabilmek için onların sorumluluğunda bakımı yapılacak akvaryum hediye edilir. Yaşanan günün anısına, çocuklara üzerinde denizler yaşamalı sloganı olan tişört ile broşür, çıkartma, cetvel gibi çeşitli hediyeler verilir. Bu hediyelerin verilme amacı; o malzemeyi kullandıkça, denizler yaşamalı etkinliğini hatırlamaları ve bilginin devamlılığını sağlamaktır.

Etkinlik sonunda eğitimin sürekliliğini sağlamak amacıyla deniz ekosistemini ve deniz kültürünü anlatan eğitim posterleri sergilenmek üzere okul yönetimine teslim edilir.

DENİZLER YAŞAMALI

Hem balık hem de martı

Denizler yaşamalı

Ahtapot denizatı

Denizler yaşamalı

Çöpler atılmamalı

Canlılar korunmalı

Mavi bir doğa icin

Denizler yaşamalı

Söz ve Müzik: K.Özlem Koşar


Peri Reis Yelken Grubu

Peri Reis Yelken Grubu

Peri Reis Yelken Grubu, Piri-Reis Denizcilik Derneğinin denizci bayanlarıyla hayat bulan ve gelişen Yelken Ekibidir.
8 Mart 2008’de Piri Reis Denizcilik Derneğinin bünyesinde denize gönül vermiş bayanların bir araya gelerek denizcilik, teknecilik ve yelkencilik bilgilerini paylaştıkları sosyal bir ortam olarak kurulmuştur.
PERİ-REİS Bayan Yelken Ekibi, PİRİ REİS denizcilik derneğinin kuruluş amacı olan ; Amatör Denizciliği geliştirmek, Doğayı koruyarak kullanma bilinci yaymak, topluma ‘Deniz ve Doğa’ sevgisini aşılamak ve Deniz kültürünü artırıcı etkinlikler yapmak gibi ilkelerinden yola çıkarak yeni denizci bayanların denizlere kazandırılmasına katkıda bulunmakta ve yeni başlayanların Temel Yelken eğitimini almalarına, devamında İleri Yelken eğitimi almalarına destek olmaktadır.
Peri Reisler Yelken Grubunun kapısı yelken sporunda eski veya yeni deniz tutkunu tüm bayanlara açıktır.