Menu

ALABANDA

  Alabanda, İtalyanca’da “bir tarafa” anlamına, Yunanca’da ise “geminin bir tarafı” anlamında kullanılmıştır. Osmanlılar döneminde, bu kelime  Alla banda, Alavand (etmek eylemek,olmak, devrilmek, yan yatmak” ifadesi olarak, “ Teknenin iç yanları, borda karşıtı, ateş eden geminin bir tarafında bulunan toplarının tümüyle birden ateş etmesi, dümeni sağa veya sola sonuna kadar çevirmek, vermek, azarlamak, haşlamak,paylamak, gemi/teknelerin su kesiminden yukarıda bulunan iç kısmı” olarak yaygın kullanılmıştır. Günümüzde ise Alabanda  kelimesinin   kullanılan  değişik anlamları şudur;

  • -Bir tarafa(sancağa veya iskeleye) keskin dönüş,
  • -Geminin iç tarafı
  • -İç kaplama veya tavanı
  • -Gemini bir taraftaki topları/ borda ateşi
  • -Tekdir(Azarlamak,haşlamak,paylamak)