Menu

ÇAPA, ÇIPO

ÇAPA, ÇİPA,ÇIPO,ÇİPO

M,Ö 2000’dan beri teknelerin sahilde sabit tutulmasını sağlayan düzenler kullanıldığı bilinmektedir.. Bu döneme ait bir Mısır lahti üzerinde ,bir teknenin papirüsten yapılmış bir ip ve ona bağlı kazıkla sahile sabitlendiğini gösteren resim bulunmuştur. M.Ö1600’lü yıllara ait bir kazılarda tekneleri demirlemede kullanılan delikli taş resimleri bulunmuştur. M.ö 1200’lü yıllara dayanan Mısır kralı Tout’un mezarında “T” şeklinde taş demirler bulunmuştur. M.ö 800’lü yıllarda Homerik dönemi lşiirlerinde de bu taş demirden bahsedilmektedir. M.Ö 650’li yıllarda çıpasız ve hammaddesi demir olan gemi demirleri kullanılmaya başlanmış, M.ö 500’lü yıllarda Yunanlı yazarlara ait yazılarda metal gagalı taş demirlerin Nil Nehrinde seyir yapan tekneler tarafından
kullanıldığı ifadeleri yer almıştır. . M.Ö400’lü yıllara ait bir parada bugünkü admiralti demiri şekline benzer iki kollu çıpalı demir tipine rastlanmıştır.

Çapa kelimesi iki farklı anlamda kullanılmıştır. Birinci anlamı; “ Zincire veya halata bağlı olarak atılan, deniz dibinde çamura veya kuma gömülerek tekneyi istendiği yerde sabit tutmak için kullanılan demir”. İkinci olarak “Ahşap tekne yapımında, kalın döşemelik veya kaolamalık tahta” anlamında kullanılmıştır. Gemi demiri için kullanıldığında “Çapa”, kaplama tahtası olarak kullanıldığında “Çapa Tahtası” denmektedir.

Çapa, Çipa,Çıpo,Çipo kelimeleri ilk olarak 15 asırda ilk olarak Cenevizli ve İspanyol denizciler tarafından kullanılmaya(ciappa olarak) başlandığı, daha sonra İspanyol ve Portekizli denizciler tarafından dünyaya yayıldığı bilinmektedir. Demirin ana gövdesine dik olarak üst kısmında yer alan ve zemine tutunmasını kolaylaştıran demir çubuk anlamına gelmektedir.

gemicapası