Menu

Denizlerin İsimlendirilmesi

AKDENİZ VE KARADENİZ'İN İSİMLENDİRİLMESİ

Orta Asyay’dan itibaren Türkler, yaşadıkları coğafyayı tanımlamada renkler ve yönler arasında bağlantı kurarak isimler verdikleri bilinmektedir. Yönlere göre renkler ; “Doğu,mavi veya Yeşil “ , “ Batı , Ak veya Beyaz “, “ KUZEY, Kara veya Siyah”, “Güney, Kızıl veya Al “, “Merkez, sarı veya Altın” şeklinde kullanılmıştır.  Dağ, deniz, şehi, vadi, akarsu  gibi coğrafi yerlerin isimlerinin başında bulunan renkler aynı zamanda o yerin yönünü de temsil ederdi.  Örneğin Akdeniz (Batı Denizi), Kara Deniz(Kuzey Denizi) , Kızıl Deniz (Güney Deniz), Ak Hunlar (batı Hunları) , Yeşilırmak(Doğu Irmak) anlamında kullanılmıştır.