Menu

AB Projelerimiz

AB Projemiz

ab projemiz

Bu proje T.C. Başbakanlık DPT  AB Eğt. ve Gençlik Prog. Mrk. Bşk.lığı (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı (Eylem 3) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan katkıyla hazırlanmıştır. Ancak burada yer alan görüşlerden DPT veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

Denizler Yaşamalı, Denizler Yaşanmalı Projemiz