Menu

Telsiz Telefon Semineri

telsiz egitimi

kayit buton

A - AMAÇ : Amatör denizci ruhunun yayılması ve geliştirilmesine destek olmak ve denizci bir toplum olabilmemiz için amatör denizciliğin geliştirilmesine ve geniş kitlelelere öğretilmesine katkı sağlamaktır. Bu genel amaç paralelinde, seminerin özel amacı; teknesinde telsiz bulunduranların alması gerekli olan Kısa mesafe tahditli telsiz operatörü belgesi için girilmesi gereken sınavlara hazırlanmada isteklilere yardımcı olmaktır.

B - SEMİNER YERİ : Piri Reis Denizcilik Derneği seminer salonu (Adres ve iletişim bilgileri için tıklayınız)

C - SEMİNER TARİHLERİ :  2 gün (6 saat) olarak uygulanacaktır.

Ç - SEMİNER GÜN VE SAATLERİ : Salı vePerşembe günleri 18:30 - 21:30

D - KAYIT BAŞLAMA TARİHİ : Kayıtlar başlamıştır. Yeterli sayıya ulaştığında seminer açılacaktır. 

E - KAYIT YERİ : Dernek kayıt masası, Web sitesi

Seminer kayıtları; ilan edilen tarihte derneğimizde kurulan kayıt masasında başlar. Kayıt için bir fotoğraf gereklidir. Kayıt esnasında verilen form doldurulur ve kayıt ücreti alınarak karşılığında fatura kesilir. Kayıt formunu bilgisayar ortamında doldurup banka dekontu ile birlikte e-posta ile göndererek de (fotoğraf seminer günü alınır) kayıt yaptırabilirsiniz. (Kayıt formu için tıklayınız)

F - KİMLER KATILABİLİR : Tahditli Telsiz Operatör Belgesi (Amatör Denizcilik Federasyonu'nun açtığı sınav sonucu alınır) almak için girilmesi gereken sınava hazırlanmak isteyenler.

G - SEMİNER SONUNDA ALINACAK BELGELER : Seminer sonunda katılımcılara sertifika verilir. Bu sertifika, derneğimizde düzenlenen seminere katılmış olduğunun onur belgesidir. Ehliyet yerine kullanılmaz.

H. - ALINABİLECEK EHLİYETLER : Tahditli Telsiz Operatörü Belgesi (Amatör Denizcilik Federasyonunun açtığı sınav sonucu alınır)

I - EHLİYETLERİN KAPSAMI : Tahditli Telsiz Operatörü Belgesi - Teknesinde telsiz bulunduranların alması gereklidir.

İ - SEMİNER KATILIM BEDELİ : 200 TL

J - SEMİNER KATILIM BEDELİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESABI :

Piri Reis Denizcilik Derneği İktisadi İşletmesi

Şube kod: 3401 – Hesap no: 762732 IBAN: TR36 0006 4000 0013 4010 7627 32 

K - SEMİNERDE İŞLENECEK KONU BAŞLIKLARI

* Telsiz Kanunu
* VHF Telsiz cihazının kullanılması ve ayarları
* Telsiz Telefon Alma - Gönderme
* Deniz mobil telsiz servisinde yetki ve sorumluluklar
* Telsiz telefon frekans bantları, frekansların tahsisi, ITU regulasyonu
* GMDSS sistemleri, Sayısal Seçmeli çağrı (DSC)
* Deniz telsiz haberleşmesinde kullanılan işaret ve kısaltmalar, harf ve rakamların okunması
* NAVTEX sistemi
* Arama - Kurtarma, Can kurtarma salı telsiz teçhizatı, EPIRB
* Normlara uygun telsiz haberleşmesi